27 september 2019: klimaatstaking Den Haag

Als vervolg op eerdere klimaatmarsen van scholieren dit jaar (op 7 februari, 14 maart en 24 mei), roepen nu diverse milieu- en maatschappelijke organisaties op tot een landelijke en zelfs internationale klimaatstaking van volwassenen en kinderen op vrijdag 27 september om 13.00 uur in Den Haag.

Hoewel de schoolleiding sympathie heeft voor het onderwerp, moeten er wel regels worden gehanteerd voor leerlingen die hieraan willen deelnemen.

Leerlingen met een toets en/of een verplicht PTA-onderdeel
Voor deze leerlingen geldt dat er géén inhaalmogelijkheid is op een ander moment, dus zij kunnen géén toestemming krijgen om deel te nemen.

Leerlingen zonder een toets of een verplicht PTA-onderdeel
Voor deze groep leerlingen gelden voor deelname de volgende voorwaarden:

1. Brief
Geef uiterlijk donderdag 26 september 12.00 uur aan de teamleider een, door jouzelf én door je ouders/verzorgers ondertekende, handgeschreven motivatiebrief voor het deelnemen aan de klimaatstaking.
2. Eisen aan brief
De motivatiebrief bestaat uit minimaal 3 alinea’s. Een voorbeeldbrief (voor de staking op 14 maart jl.) is te downloaden via deze site scholieren.com
3. Vervoersbewijs én selfie tonen
Bewaar je vervoersbewijs én maak een selfie die jouw aanwezigheid bij de staking aantoont en laat zowel het vervoersbewijs als de selfie op maandag 30 september vóór 11.00 uur aan de teamleider zien.
4. Eerste drie uur verplicht nog les volgen
Indien aan de drie bovenstaande voorwaarden voldaan wordt: toestemming voor geoorloofd verzuim geldt pas ná het derde uur, dat eindigt om 10.50 uur. De eerste drie lesuren dienen in elk geval te worden gevolgd volgens rooster.

Indien niet aan alle vier deze voorwaarden voldaan wordt dan gaat het om ongeoorloofd verzuim en de daarbij behorende consequenties.

Meer informatie over de klimaatstaking op 27 september: klimaatstaking.nl