27 augustus 2015: Schoolfeest

Dit schooljaar is een jubileumjaar, de school bestaat 40 jaar. Om dat te vieren en het jaar grootst te openen, is er op 27 augustus een groot schoolfeest. Alle Waldheimleerlingen zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Het feest vindt zoals altijd plaats in ons eigen gebouw. De spectaculaire afsluiting van de feestavond, om 23.30 uur, is ook voor ouders zeer de moeite waar om bij te wonen!

De entree bedraagt € 2,50 en kaartjes kunnen in de week van het schoolfeest gekocht worden in de pauze. De deuren openen om 20.00 uur en sluiten om 20.30 uur. Laatkomers kunnen na dit tijdstip niet meer naar binnen. Het is niet mogelijk om het feest eerder te verlaten dan 23.30 uur. Een leerling mag alleen eerder naar huis als deze door een ouder/verzorger wordt opgehaald. Dit om de overlast voor de buurt tot een minimum te beperken. Een glas fris kost op de avond 50 cent.

Wij controleren op aanwezigheid tijdens het schoolfeest. Tijdens een schoolfeest schenken wij nooit alcohol. Leerlingen waarvan wij het vermoeden hebben dat zij hebben ingedronken wordt de toegang tot het schoolfeest ontzegd. Wij nemen hierover contact op met de ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende leerling.