24 september 2015: Informatieavond procedure examen leerjaar 4

Voor deze avond, die gehouden wordt op donderdag 24 september, nodigen wij de ouder(s)/verzorger(s) van onze examenkandidaten uit. Aan de hand van het PTA (programma van toetsing en afsluiting 2015/2016) en het examenreglement 2015/2016 zal duidelijk gemaakt worden hoe het komende jaar er voor de vierdeklassers uitziet en op welke wijze u in dit spannende jaar met hen kunt meeleven en hen kunt ondersteunen.

De avond start om 19.30 uur, inloop is vanaf 19.15 uur en de ouderraad zorgt voor een kopje koffie.