24 mei 2022: Gala

Dinsdag 24 mei is het zover: de examens zijn afgelopen en dat betekent dat het tijd is voor het feestje! Traditiegetrouw doet de Waldheim-mavo dat met het gala. Een feest waarbij onze leerlingen zich van hun beste kant laten zien. Als het even kan in nette kleding. Het is mogelijk, maar niet verplicht, om in een bijzonder voertuig te arriveren. Leerlingen mogen alleen een voertuig besturen als zij daar het juiste rijbewijs hebben. Om 19.30 uur zal de parade beginnen. Als iedereen binnen is, barst het feest echt los. Het feest eindigt om 23.30 uur.

Het gala is alleen toegankelijk voor Waldheim-leerlingen, maar familieleden, vrienden en kennissen zijn van harte welkom om te kijken naar de grootse opening van het feest.

Om bij het feest binnen te komen heeft uw kind een geldig toegangsbewijs nodig. Deze worden t/m 24 mei iedere pauze verkocht in de aula en kosten € 2,50.

Het ticket is tijdens het schoolfeest ook goed voor één gratis consumptie. Verdere consumpties kosten € 0,50. De tickets en consumpties moeten contant betaald worden.

Let op: Dinsdag 24 mei zijn er werkzaamheden op de Stadhouderslaan in Soest, hierdoor is verkeershinder mogelijk.

Wij vinden het nuttigen van alcohol door minderjarige leerlingen niet okay. Tijdens het schoolfeest zal er een alcoholtester aanwezig zijn. Deze alcoholtester zullen wij zowel steekproefsgewijs als bij een vermoeden van alcoholgebruik inzetten. Blijkt uit deze test dat een leerling alcohol gedronken heeft, dan wordt hem/haar de toegang tot het schoolfeest ontzegd. Ook is deze leerling het volgende schoolfeest niet welkom, dit geldt ook voor de diploma-uitreiking. Uiteraard zullen wij tevens contact met u als ouder(s)/verzorger(s) opnemen. Bij het testen worden hygiënisch per stuk verpakte mondstukjes gebruikt. Een leerling mag de test weigeren, wij zullen dit echter behandelen alsof een leerling alcohol genuttigd heeft.

Tijdens dit schoolevenement maken wij foto’s. Deze foto’s worden, via een afgeschermde link waarbij leerlingen moeten inloggen met hun schoolgegevens, voor een korte periode van enkele weken gepubliceerd. Wij doen dit onder de verwerkingsgrondslag ‘gerechtvaardigd belang’.