21 februari 2020: Studiedag + verplichte inhaaldag voor leerlingen

Zoals in de jaaragenda te lezen valt is er vrijdag 21 februari voor het personeel een studiedag. Deze dag is voor leerlingen een gewone en verplichte schooldag. Er zal op individuele basis met leerlingen afspraken worden gemaakt of zij deze dag naar school moeten komen. Zo worden in principe alle leerlingen op school verwacht die nog onderdelen, zoals bijvoorbeeld een toets, moeten afsluiten. Leerlingen zullen via somtoday en/of hun schoolmail uitgenodigd worden voor deze dag. Gedurende het schooljaar geldt ook voor een aantal andere studiedagen dat leerlingen niet vrij zijn, maar op individuele basis wel of niet op school worden verwacht.