20 oktober 2022: schoolfeest ‘Glitter Maffia’

Donderdag 20 oktober is het weer tijd voor een mooi feest! Het thema voor ons schoolfeest is Glitter Maffia. Speciaal voor al onze boefjes die wel eens willen shinen. Let wel op: ook al is het thema Glitter Maffia, het meenemen van (nep)wapens is verboden. Kleding en andere attributen die bij het thema passen zijn natuurlijk wel toegestaan.

De deuren openen om 20.00 uur en sluiten om 20.45 uur. Laatkomers kunnen na dit tijdstip niet meer naar binnen. De avond duurt tot 23.30 uur. Het is niet mogelijk om het feest eerder te verlaten dan 23.30 uur. Een leerling mag alleen eerder naar huis als deze door een ouder/verzorger wordt opgehaald. Dit om de overlast voor de buurt tot een minimum te beperken en om voor de veiligheid van onze leerlingen in te kunnen staan. Wij controleren op aanwezigheid tijdens het schoolfeest, omdat leerlingen die naar het feest komen vrijdag het 1ste uur vrij zijn. Een glas fris kost op de avond 50 cent. Wij schenken tijdens een schoolfeest nooit alcohol.

We hopen op de aanwezigheid van uw kind en gaan er een fantastisch feest van maken! Je mag je kleding aan het thema aanpassen maar dit hoeft niet.

Om bij het feest binnen te komen heeft uw kind een geldig toegangsbewijs nodig. Deze worden vanaf maandag 17 oktober iedere pauze verkocht in de aula en kosten € 2,50. Het ticket is tijdens het schoolfeest ook goed voor één gratis consumptie. Verdere consumpties kosten € 0,50. De tickets en consumpties worden bij voorkeur contant betaald.

Het is onze ervaring dat het tijdens een schoolfeest behoorlijk warm kan worden in de aula. Hou hier een beetje rekening mee bij de kledingkeuze, drink voldoende tijdens het feest en neem af en toe een momentje om uit te rusten/ af te koelen.

We houden tijdens het schoolfeest rekening met de geluidsproductie. Niettemin zorgen 300+ leerlingen samen met de nodige muziek voor een flinke belasting van de trommelvliezen. Daarom zijn er oordopjes beschikbaar voor de leerlingen die daar gebruik van willen maken. Deze kosten € 0,50 en zijn tijdens het feest bij de bar verkrijgbaar.

Wij vinden het nuttigen van alcohol door minderjarige leerlingen niet okay. Tijdens het schoolfeest zal er een alcoholtester aanwezig zijn. Deze alcoholtester zullen wij zowel steekproefsgewijs als bij een vermoeden van alcoholgebruik inzetten. Blijkt uit deze test dat een leerling alcohol gedronken heeft, dan wordt hem/haar de toegang tot het schoolfeest ontzegd. Ook is deze leerling het volgende schoolfeest niet welkom, dit geldt ook voor het gala. Uiteraard zullen wij tevens contact met u als ouder(s)/verzorger(s) opnemen. Bij het testen worden hygiënisch per stuk verpakte mondstukjes gebruikt. Een leerling mag de test weigeren, wij zullen dit echter behandelen alsof een leerling alcohol genuttigd heeft.

Tijdens dit schoolevenement maken wij foto’s. Deze foto’s worden, via een afgeschermde link waarbij leerlingen moeten inloggen met hun schoolgegevens, voor een korte periode van enkele weken gepubliceerd. Wij doen dit onder de verwerkingsgrondslag ‘gerechtvaardigd belang’.