17 september 2014: Kennismakingsavond met de ouders van de brugklassers

Op woensdag 17 september om 19.30 uur gaan we in de aula de ouders van de brugklassers welkom heten. U kunt dan kennismaken met de mentoren en met de docenten die lesgeven in klas 1. Wij vinden het erg belangrijk dat ouders op deze avond aanwezig zijn.

We hopen dat het weer een gezellige avond wordt en de opkomst net zo groot is als andere jaren. Inloop is vanaf 19.15 uur en de ouderraad zorgt voor een kopje koffie.