16 september 2015: Informatieavond procedure examen leerjaar 3

In het derde leerjaar zullen de leerlingen al een start maken met het examentraject VMBO-tl. Bij een aantal vakken worden de behaalde cijfers ‘meegenomen‘ naar leerjaar 4. Het behaalde cijfer voor maatschappijleer I komt zelfs op de eindcijferlijst van het diploma en telt mee in de slaag-zakregeling van het eindexamen. Om u over deze zaken te informeren wordt op woensdag 16 september een informatieavond gehouden. U zult die avond kennismaken met de mentor van uw zoon/dochter. Tevens bespreken we graag met u de opzet en inhoud van de arbeidsoriëntatie en de werkweek.

De avond start om 19.30 uur, inloop is vanaf 19.15 uur en de ouderraad zorgt voor een kopje koffie.