13 september 2016: Informatieavond procedure examen leerjaar 3

In het derde leerjaar zullen de leerlingen al een start maken met het examentraject VMBO-tl. Bij een aantal vakken worden de behaalde cijfers ‘meegenomen‘ naar leerjaar 4.

Het behaalde cijfer voor maatschappijleer komt zelfs op de eindcijferlijst van het diploma en telt mee in de slaag-zakregeling van het eindexamen. Om u over deze zaken te informeren wordt op dinsdag 13 september een informatieavond gehouden. U zult die avond ook kennismaken met de mentor van uw zoon/dochter. Tevens bespreken we graag met u de opzet en inhoud van de stageweek van begin maart.

De avond start om 19.30, inloop is vanaf 19.15 uur en de ouderraad zorgt voor een kopje koffie gabapentin 400 mg.