1 april 2015: excursie aardrijkskunde leerjaar 3

Zoals aangekondigd in de jaaragenda gaat klas 3 (leerlingen met aardrijkskunde in hun pakket) op woensdag 1 april op excursie naar Rotterdam en Zeeland. ’s Morgens bezoeken we de haven van Rotterdam. ’s Middags volgt een bezoek aan de Oosterscheldekering en Neeltje Jans.

Op het programma staat nu het volgende:
• 6.45 uur: Leerlingen verzamelen bij de school
• 7.00 uur: Vertrek per bus naar Rotterdam
• 8.30 uur: Aankomst haven van Rotterdam, bezoek aan Voorlichtingscentrum Mainport Rotterdam, Containerterminal, Maeslandtkering en Voorlichtingscentrum 2e Maasvlakte
• 14.00 uur: Aankomst Oosterscheldekering, bezoek aan Neeltje Jans
• 17.00 uur: Vertrek naar Baarn (onderweg wordt er nog gestopt bij een McDonalds)
• 20.00 uur: Terugkomst in Baarn (hangt van verkeersdrukte af)

Behalve het zakgeld voor lunch/avondeten/drinken/snoep zijn er aan deze excursie geen kosten verbonden. Het kopen van een lunch is beperkt mogelijk (door drukte en dus lang wachten). We adviseren om zelf eten en drinken mee te nemen.
Tevens moeten de leerlingen een paspoort of ID-kaart (hier kan bij een bezoek aan de containerterminal naar gevraagd worden) en twee pennen meenemen om de opdrachten te maken.
Als begeleiders gaan mee: de heer Bouwmeester, de heer Poort, de heer Kuyl, de heer Karreman en de heer Tukker.