Gezonde schoolkantine
De Waldheim-mavo en Het Baarnsch Lyceum maken gebruik van dezelfde cateraar die de locaties gebruikt voor verkoop doeleinden. Elke school heeft voor de catering een eigen uitgifte punt. Kernwaarde van de cateraar zijn dat deze werkt volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Beide scholen vinden het van belang om gezond eten aan de leerlingen aan te bieden omdat dit bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling en leefstijl.

 

De scholen voeren als beleid dat de producten die in de aula/kantine en in de automaten aangeboden worden, gezond zijn en voldoen aan de eisen die het Voedingscentrum hieraan stelt. Op de scholen leren de leerlingen over gezond eten en keuzes die daarbij gemaakt kunnen worden. Tijdens pauzes kunnen zij dit in de aula/kantine in de praktijk brengen en op deze wijze ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

 

Uitgangspunten
Het aangeboden assortiment is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 

De cateraar biedt van elke productgroep minstens één betere keuze aan. Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de cateraar minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor zowel het uitgestalde aanbod als voor het aanbod in de automaten. (Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum).

 

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes. De cateraar hanteert deze drie uitstralingspunten:

  • Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes.
  • Idem voor producten in de automaten.
  • Alleen betere keuzes van eten of drinken dat eventueel bij de kassa wordt aangeboden.

 

De scholen/cateraar stimuleren water drinken. In de aula/kantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. Dit wordt in de vorm van flesjes bronwater en flesjes infused water (water met fruit en/of kruiden) aangeboden.

 

Ambitieniveau
Het Voedingscentrum waardeert scholen die aan bepaalde criteria voldoen met het embleem ‘zilveren of gouden kantine’. De scholen komen op dit moment in aanmerking voor het keurmerk ‘zilver’. Dit betekent dat:

  • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 60% uit betere keuzes;
  • We minstens groente of fruit aanbieden;
  • De aankleding van de kantine tot een betere keuze verleidt.

 

Voor de toekomst streven de scholen ernaar om in aanmerking te komen voor het gouden embleem. De scholen denken dit te bereiken door hun uitgangspunten als volgt bij te stellen:

  • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten moet voor minimaal 80% uit betere keuzes bestaan.
  • Het aanbieden van groente en fruit.
  • Door de aankleding van de kantine/aula leerlingen onbewust stimuleren om de betere keuze te maken.

 

Gezonde Schoolkantine
De scholen werken structureel aan een Gezonde Schoolkantine. Samen met onze cateraar zullen wij ieder jaar het aanbod in de kantine/aula in kaart brengen en afzetten tegen de Kantinescan van het Voedingscentrum. De uitkomst hiervan wordt gerapporteerd aan de schoolleiding.