Aanmelden

Leerlingen kunnen zich uiterlijk 12 maart 2021 aanmelden voor de brugklas van de Waldheim-mavo. In ons aannamebeleid hebben wij vastgelegd hoe wij aanmeldingen beoordelen voordat we over gaan tot plaatsing op de Waldheim-mavo. Leerlingen die zich aan willen melden voor een ander schooljaar wordt aangeraden eerst contact op te nemen met de teamleider. In het aannamebeleid staat ook beschreven hoe we met deze aanmeldingen omgaan.

 

  • Teamleider Waldheim-mavo: dhr. J. de Jong

 

 

 

Mocht u vragen hebben over ons aannamebeleid neem dan contact op met dhr. J. de Jong

 

Downloads

Formulier ‘Schoolspecifieke aanmelding leerjaar 1’ (door ouders in te vullen en in te leveren op de basisschool):

 

 

Aanmeldformulier klas 2, 3 of 4:

 

 

Formulieren BaVo Eemland (voor de basisschool)

Basisscholen kunnen de formulieren van BaVo Eemland gebruiken die te vinden zijn op de website Van Basis naar Brug. Let op: het formulier ‘schoolspecifieke aanmelding’ is nodig om de aanmelding compleet te maken, zie ook de handleiding van de BaVo.