Onze ambitie

Onze ambitie is te gaan horen bij de beste Mavo-scholen van Nederland. Deze droom is het uitgangspunt voor de ontwikkelingen. De Waldheim-mavo wil excelleren op de volgende gebieden:

 

  • Leren centraal
  • Opbrengstgericht werken
  • Uitdagende omgeving
  • Verantwoordelijkheid geven en nemen

 

Om deze droom te bereiken moet allereerst de basis activiteit van de school, onderwijs verzorgen, voldoen aan de hoogste eisen. Om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen zijn de volgende ijkpunten geformuleerd:

 

  1. De leerlingen zijn actief: zij ondernemen concrete activiteiten om de leerstof te verwerken.
  2. De leerlingen zijn constructief: zij construeren zelf nieuwe kennis, d.w.z. uitdiepen en verbinden met de aanwezige voorkennis.
  3. De leerlingen gaan doelgericht met de kennis om: het leren levert succeservaringen op als leerlingen een (bereikbaar) doel voor ogen hebben.
  4. De leerlingen zijn samen (coöperatief) bezig met het verwerven en verwerken van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden. Leren is een sociaal proces.
  5. De leerlingen kunnen hun leerproces zelf reguleren. Sturing kunnen geven, binnen de mogelijkheden die passen bij de ontwikkelingsfase van de leerlingen, aan het eigen leerproces motiveert.