Voorafgaande aan de informatieavond voor leerjaar 2 op dinsdag 4 oktober a.s. houden de leerlingen van businessklas 1 en 2 hun eerste mini-markt. Zij hebben begin dit jaar allemaal een startkapitaal van 10 euro ontvangen en gaan hun best doen hier lopende het schooljaar meer...

Dinsdag 4 oktober is er een ouderavond voor de ouders van leerjaar 2. De volgende onderwerpen komen aan bod: het pestprotocol, een inleiding op de pakketkeuze en het plannen van huiswerk. Ook kunt u kennismaken met de mentor. De informatieavond start om 19.30 uur. Voorafgaande aan...

I.v.m. de warmte is er 14 september 2016 een aangepast rooster. De tijden zijn als volgt: 1e uur 8.00 -  8.40 uur 2e uur 8.40 - 9.20 uur 3e uur 9.20 - 10.00 uur 4e uur 10.00 - 10.40 uur pauze 5e uur 11.00 - 11.40 uur ...

In het derde leerjaar zullen de leerlingen al een start maken met het examentraject VMBO-tl. Bij een aantal vakken worden de behaalde cijfers ‘meegenomen‘ naar leerjaar 4. Het behaalde cijfer voor maatschappijleer komt zelfs op de eindcijferlijst van het diploma en telt mee in de slaag-zakregeling...

Op dinsdag 6 september om 19.30 uur is er een informatieavond voor de ouders van de brugklassers. U kunt dan kennismaken met de mentoren en met de docenten die lesgeven in klas 1. Wij vinden het erg belangrijk dat ouders op deze avond aanwezig zijn. We hopen dat...

Op dinsdag 23 augustus 2016 worden alle leerlingen op school verwacht voor: – de gezamenlijke opening – de verdeling in klassen en groepen – de eerste mentorles De begintijden zijn als volgt: – leerjaar 1 om 10.00 uur (gehele dag introductiedag) – leerjaar 2 om 8.30 uur – leerjaar 3 om 9.15 uur –...

De introductiedag begint om 10.00 uur en duurt tot 17 gabapentin 300 mg high.00 uur. Wij zullen ook samen lunchen. Het meebrengen van een lunchpakket is niet nodig aangezien wij de lunch verzorgen middels een ‘lunch barbecue’. Het doel van de introductiedag is kennismaken. Kennismaken met...